Velitel liteňské jednotky byl telefonicky požádán zaměstnanci úřadu městyse Liteň o technickou pomoc, odstranění dvou stromů ze silnice na křižovatce v obci Běleč. Po kontaktování Krajského operačního a informačního střediska v Kladně jsme v počtu 1+5 stromy vyrazili odstranit stromy pomocí motorových pil.

Při návratu do Litně nás operační středisko vyzvalo, abychom odstranili ještě strom u vlakového nádraží ve Bělči. Jednotka se pro jistotu vrátila zpět a zkontrolovala průjezdnost všech hlavních silnic v Bělči a odstranila ze silnic jen několik polámaných větví. Poté se jednotka vrátila zpět do Litně.

Po návratu z předchozí události nás upozornil občan na zavěšený strom o dva další u Leče u areálu bývalé sušárny. Stromy byly už hodně nakloněné a hrozilo jejich vyvrácení na silnici. Ty jsme následně pokáceli a odstranili. Během kácení byla silnice na nezbytně nutnou dobu uzavřena.

Datum: 1. 3. 2016
Událost: Odstranění popadaných stromů
Místo: Liteň – Běleč a Leč
Technika: DA 12 Avia
Hasiči: Jiří Hrách, Lukáš Münzberger, Petr Majtán, Petr Lebeda ml., Lukáš Harnoch, Petr Harnoch
Časy: 13:53 vyhlášení poplachu / 13:54 výjezd / 14:02 příjezd / 15:25 odjezd / 15:30 základna (sloučeny časy obou událostí)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *