01. Červen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár lesa v Karlštejně · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Liteňská jednotka vyjela v počtu 1+3 k nahlášenému požáru lesa v Karlštejně. Místo požáru nebylo dostupné pro těžkou techniku – nacházelo se v nepřístupném terénu na u žluté turistické stezky vedoucí od Dubu sedmi bratří k lomu Malá Amerika. S liteňskou Tatrou jsme zvolili příjezd ze západu od Dubu sedmi bratří.

U vyústění žluté stezky na příjezdovou lesní cestu bylo nutné dále pokračovat cca 200 m pěšky po stezce, kde bylo průzkumem zjištěn požár lesa o rozloze 20×20 m. Následně se na místo k liteňské cisterně dostavila berounská čtyřkolka Arctic Cat s vysokotlakovým hasícím zařízením, kterou jsme doplnili vodou a dále pokračovala po stezce k požáru.

Jednotka SDH Liteň v součinnosti s dalšími jednotkami prováděla hašení a současně rozhrabávání lesní hrabanky a vyhledávání skrytých ohnisek. Z liteňské cisterny bylo doplněno celkem 1000 l vody do čtyřkolky Arctic Cat. Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu. 

Požár se obešel beze škody. Na místě spolupráce s HZS Beroun, HZS Řevnice a JSDH Karlštejn

Datum: 1. 6. 2018
Událost: Požár lesa v Karlštejně
Místo: Karlštejn, turistická stezka od Dubu sedmi bratří na Malou Ameriku
Technika: Tatra 815-7 CAS 30
Časy: 11:30 vyhlášení poplachu / 11:35 výjezd / 12:13 příjezd / 13:27 odjezd / 13:27 základna
Další jednotky u zásahu: HZS Beroun, HZS Řevnice, JSDH Karštejn

Komentáře nejsou povoleny.