07. Říjen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Soustředění malých hasičů 2017 · Rubrika: Činnost sboru, Sbor

Letošní soustředění malých hasičů  se uskutečnilo v termínu 14.-18. 8. 2017. Oproti loňsku se zúčastnilo pouze 6 dětí (Any a Maty Malánovi, Maty Kliment,  Matěj Gruncl, Stella Krhounková a Sedrik Werner). Pět dní jsme strávili v liteňské hasičárně.

V pondělí 14. 8. jsme děti přivítali kolem 9 hod. Dopoledne jsme s dětmi zašli k oboře s daňky, které děti nakrmily suchým pečivem. Odpolední programem bylo školení zdravovědy, které si pro nás připravil Robin Jelínek.

Na úterý 15. 8. byl naplánován celodenní výlet. Vlakem jsme se dopravili do Karlštejna. Vystoupali jsme na hrad. Prohlédli si nádvoří a hradní studnu. Cestu z hradu jsme si vybrali přes Hluboký na parkoviště. Zastavili jsme se na prohlídku bunkru. Oběd nám byl přivezen na louku před úřad městyse. Když si děti odpočinuly, vyrazili jsme na pěší cestu do Litně přes Krupnou a Korno. Cestou děti rozdělení do dvojic plnily úkoly, které pro ně připravili ostatní vedoucí.

Středu 16. 8. jsme pojali jako odpočinkový den. Vyrazili jsme do Koněpruských jeskyní. Odpoledne jsme se věnovali požárnímu útoku.

Ve čtvrtek 17. 8. děti čekala bojovka cestou kolem židovského hřbitova a obory. Cestou děti plnily osm úkolů. Kluci samostatně a holky spolu ve družstvu. Odpoledne šly děti čistit studánku a jako bahňáci se vrátily do hasičárny na večerní grilování.

Poslední den soustředění (pátek 18. 8.) přijel Robin Jelínek děti přezkoušet ze zdravovědy. Trénovali jsme požární útok a ve čtyři odpoledne si unavené děti převzali rodiče.

Celý týden soustředění nám skvěle vařila Alenka Hráchová. Děkujeme!

Zdeňka Malánová

Komentáře nejsou povoleny.