Sbor dobrovolných hasičů Liteň

Doručovací adresa: Náměstí 71, 267 27 Liteň
(budova hasičárny je na adrese Náměstí 72)

IČO: 47560312

e-mail: sdhliten@seznam.cz

jméno a příjmení funkce e-mail telefon
Jiří Hrách velitel jednotky j.hrach@seznam.cz 723 793 666

Městys Liteň (zřizovatel jednotky)

Náměstí 71, 267 27 Liteň
tel.: 311 684 121, e-mail: podatelna@obecliten.cz