Seznam zásahů v roce 2018

datum událost typ události stupeň poplachu
1. 4. 2. 2018 Planý poplach – nenahlášené pálení požár I.