Seznam zásahů v roce 2018

datum událost typ události stupeň poplachu
35. 28. 12. 2018 Požár listí v Litni požár I.
34. 10. 11. 2018 Požár haly v Letech požár III.
33. 23. 10. 2018 Padlý strom na komunikaci u Litně technická pomoc I.
32. 10. 10. 2018 Požár větví u Nesvačil požár I.
31. 23. 9. 2018 Padlé stromy – Skuhrov technická pomoc I.
30. 23. 9. 2018 Padlý strom u Korna technická pomoc I.
29. 23. 9. 2018 Dobytek na silnici u Tobolky technická pomoc I.
28. 21. 9. 2018 Spadlý strom na silnici u Bykoše technická pomoc I.
27. 13. 9. 2018 Požár sloupu el. vedení v Bykoši požár I.
26. 4. 9. 2018 Požární dozor v lomu Kosov na žádost HZS Beroun technická pomoc I.
25. 3. 9. 2018 Požární dozor v lomu Kosov na žádost HZS Beroun technická pomoc I.
24. 21. 8. 2018 Rozsáhlý požár lesa u Chodouně požár III.
23. 20. 8. 2018 Odstranění sršního hnízda technická pomoc I.
22. 16. 8. 2018 Požár mouru v Leči požár I.
21. 15. 8. 2018 Požár trávy na Lhotce požár I.
20. 8. 8. 2018 Požár stohu ve Vinařicích požár I.
19. 8. 8. 2018 Likvidace nebezpečného hmyzu v Litni technická pomoc I.
18. 4. 8. 2018 Požár stromu v Leči požár I.
17. 3. 8. 2018 Zalévání stromořadí na pokyn starosty městyse technická pomoc I.
16. 1. 8. 2018 Požár trávy a plastových trubek požár I.
15. 26. 7. 2018 Odstranění sršního hnízda technická pomoc I.
14. 25. 7. 2018 Požár trávy v Karlštejně požár I.
13. 23. 7. 2018 Požár trávy za Litní požár I.
12. 14. 7. 2018 Požár pole u Všeradic požár I.
11. 16. 6. 2018 Planý poplach – nehoda vzdušného balonu technická pomoc I.
10. 9. 6. 2018 Požár pole a zalesněné stráně v Srbsku požár I.
9. 1. 6. 2018 Požár lesa v Karlštejně požár I.
8. 2. 5. 2018 Požár trávy za Litní požár I.
7. 21. 4. 2018 Únik oleje na vozovku technická pomoc I.
6. 7. 4. 2018 Požár v přírodní rezervaci v Karlštejně požár I.
5. 6. 4. 2018 Požár trávy v Karlštejně požár I.
4. 6. 4. 2018 Planý poplach – požár lesního porostu požár I.
3. 5. 4. 2018 Požár plotu a vozíku za osobním automobilem požár I.
2. 11. 3. 2018 Požár osobního automobilu na Tobolce požár I.
1. 4. 2. 2018 Planý poplach – nenahlášené pálení požár I.