Seznam zásahů v roce 2017

datum událost typ události stupeň poplachu
1. 2. 1. 2017 Požár popelnice s odpadem na Halounech požár I.
2. 27. 2. 2017 Požár travního porostu(Korno-Tobolka) požár I.
3. 5. 3. 2017 Planý poplach – pálení (Korno-Tobolka) požár I.
4. 17. 3. 2017 Požár louky ve Svinařích požár I.
5. 1. 4. 2017 Požár kůlny a dřeva v Hlásné Třebani požár I.
6. 14. 4. 2017 K požáru v Nesvačilech přijeli i hasiči z Prahy požár I.
7. 19. 5. 2017 Planý poplach – pálení kartonových krabic v Litni požár I.
8. 12. 6. 2017 Odstranění větve ze silnice Liteň-Měňany technická pomoc I.
9. 19. 6. 2017 Požár travního porostu u cyklostezky v Srbsku požár I.
10. 20. 6. 2017 Požár lesa u Skuhrova požár I.
11. 1. 7. 2017 Zatopený sklep v Řevnicích technická pomoc I.
12. 1. 7. 2017 Čerpání v Černošicích technická pomoc I.
13. 15. 7. 2017 Planý poplach – nenahlášené pálení požár I.
14. 20. 7. 2017 Odstranění nebezpečných starých stromů technická pomoc I.
15. 24. 7. 2017 Technická pomoc-požár – spadlý drát VN na pole požár I.
16. 10. 8. 2017 Požár posekané louky u Koněprus požár I.
17. 29. 8. 2017 Odstranění nakloněného stromu u silnice technická pomoc I.
18. 7. 9. 2017 Technická pomoc – únik plynu v Nesvačilích technická pomoc I.
19. 11. 9. 2017 Odstranění bodavého hmyzu technická pomoc I.
20. 16. 9. 2017 Požár mouru v kotelně RD v Leči požár I.
21. 16. 9. 2017 Technická pomoc – transport pacienta technická pomoc I.
22. 2. 10. 2017 Strom přes cestu v nepřehledné zatáčce technická pomoc I.
23. 3. 10. 2017 Požár garáže v Zadní Třebani požár I.
24. 5. 10. 2017 Spadlý strom na pozemní komunikaci technická pomoc I.
25. 6. 10. 2017 Požár odpadkového koše v Litni na nádraží požár I.
26. 8. 10. 2017 Požár chaty v Hatích požár I.
27. 8. 10. 2017 Prověřovací cvičení – požár na Karlštejně požár
28. 29. 10. 2017 Spadlý strom přes silnici – Měňany technická pomoc I.
29. 29. 10. 2017 Vícenásobný zásah – odstraňování následků orkánu technická pomoc I.
30. 30. 10. 2017 Odstranění stromu hrozícího pádem technická pomoc I.
31. 9. 12. 2017 Požár stromu u Bykoše požár I.
32. 30. 12. 2017 Otevření uzavřených prostor – Všeradice technická pomoc I.