II. pracovní setkání psovodů SH ČMS

www.psovodi-dh.cz

Kolegyně, kolegové, psovodky a psovodi,

dovolujeme si vás pozvat na 2. pracovní setkání psovodů SH ČMS. Náplní pracovního setkání bude společný trénink sutinového a plošného vyhledávání.

Setkání bude mít dvě části:

1. Trénink na sutině / Trénink na ploše
2. Schůze

Časový harmonogram:

Sobota 15.4.2017

08:00 – 09:00 Příjezd* a rozdělení do pracovních skupin
09:00 – 12:00 Výcvik vyhledávání na sutině Skuhrov / na ploše Malý Chlumec
12:30 – 14:30 Oběd v restauraci Ve stínu lípy v Litni + schůze
15:00 – 18:00 Výcvik vyhledávání na sutině Skuhrov / na ploše Malý Chlumec
18:00 Ukončení setkání a odjezd

* na místo tréninku, dle přihlášek

Místa výcviku:

Sutina Skuhrov – 5 km od Litně – objekt bývalé sladovny, k dispozici několik tisíc metrů, opuštěných budov, částečně zbouraných budov a hromada suti. Vytvořeno několik úkrytů pro figuranty. Dále je možné využít k tréninku asi 2000m2 sklepních prostor, kde se nachází také vybudované úkryty + petkoviště ve tmě.

Plocha – les zahrnující vysoké, nízké, listnaté a jehličnaté stromy, v terénu je několik posedů a krmelců a oplocenek. Vjezd do lesa bude povolen. K dispozici několik stovek tisíc m2.

Terény (sutinu i plochu) propůjčuje SAR-DOG.CZ, který je má na smlouvu zapůjčené od přímých majitelů.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Pravidla pro účast na setkání:

Pořadatel uvádí, že ke všem cvičením, která budou probíhat pod jeho dohledem má potřebná proškolení.

Účastníci setkání berou na vědomí následující pravidla, která jsou povinni dodržovat:

1. každý účastník setkání má povinnost chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil újmu sobě nebo jiným účastníkům či pořadateli;
2. každý účastník setkání má povinnost chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil škodu na věcech jiných účastníků či na věcech pořadatele;
3. každý účastník setkání prohlašuje, na základě znalosti svého zdravotního stavu, že má potřebnou zdravotní způsobilost;
4. účastníci setkání jsou povinni dodržovat všechny pokyny pořadatele;
5. pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu či škodu na věcech účastníků, která byla způsobena nedodržením pokynů pořadatele nebo nevhodným chováním účastníků;
6. účastníci jsou povinni dodržovat BOZP dle pokynů pořadatele, tzn. nosit helmu, rukavice, boty a další osobní ochranné pomůcky, které po nich bude pořadatel požadovat;
7. účastníci mají zakázáno vstupovat do míst, která budou označená zákazem vstupu;
8. účastníci prohlašují, že pes/fena má všechny povinné očkování, nejeví známky infekční nemoci, a ani v posledních 14 dnech nebyl/a v kontaktu se zvířaty s infekčním onemocněním;
9. je zakázáno volné pobíhání psů bez dozoru;
10. v průběhu cvičení a tréninků je přísný zákaz konzumace alkoholu a jiných omamných a návykových látek;
11. Minimální věk účastníka cvičení na sutině je 18 let. Minimální věk účastníka cvičení na ploše tj. v lese je 15 let s písemným souhlasem rodičů.

Účastník cvičení bere všechna výše uvedená pravidla na vědomí a svým podpisem níže se je zavazuje dodržovat.

Za celý organizační tým SDH Liteň
Martin Brandner
velitel psovodů
721 168 030
m.brandner@seznam.cz

Propozice ke stažení (klikni)

Přihláška ke stažení (klikni)