Sbor dobrovolných hasičů Liteň byl založen v roce 1877 a je tak nejstarším činným sborem okresu Beroun. Na počátku roku 2016 měl sbor sbor celkem 91 členů.

Sbor se aktivně podílí na kulturním dění v obci. Nejvýznamnější, námi pořádanou akcí, je Loučení s létem – celodenní zábavná akce pro děti i dospělé, zakončená večerním koncertem. V areálu bývalého statku každoročně pořádáme pálení čarodějnic a počátkem roku organizujeme hasičský ples. Pomáháme i při dalších akcích, jako jsou: Běh Litní a zámeckým parkem, máje, dětské dny, liteňský advent a další.

Aktivně se věnujeme požárnímu sportu – družstvo mužů i žen je pravidelným účastníkem okresních soutěží. V roce 2015 dosáhla obě družstva na okresní soutěži dvou čtvrtých míst míst. Jezdíme také na přátelská sportovní zápolení do Vrančic, Drahlovic a Radouše.

V roce 2014 bylo založeno družstvo malých hasičů, které se schází každý týden ve čtvrtek v hasičárně. Velký dík patří Zdeňce a Martinovi Malánovým, Alence Hráchové, Tereze Hájkové a dalším, kteří se tolik důležité a náročné práci s dětmi věnují.

Výbor SDH Liteň zvolený dne 17. ledna 2015

Funkce Jméno a příjmení
Starosta Mgr. Jaroslav Pecánek
Náměstek starosty Ing. Lukáš Münzberger
Náměstek starosty Josef Münzberger
Velitel Jiří Hrách
Zástupce velitele Petr Lebeda
Strojník Michal Lis
Jednatel Zdena Malánová
Hospodář Antonín Pecánek
Vedoucí mládeže Martin Malán
Referentka žen Jolana Pokorná
Předseda KRR Vít Gruncl
Člen KRR David Sopr
Člen KRR Lukáš Harnoch