Jednotku sboru dobrovolných hasičů Liteň zřizuje městys Liteň. Jednotka spadá do kategorie JPO III/1, tzn., že zabezpečuje výjezd jednoho požárního družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu. V naprosté většině případů však vyjíždí liteňská jednotka do 5 minut od vyhlášení poplachu.

Svolání jednotky probíhá pomocí systému FIREPORT a sirény.

Jednotka také zajišťuje požární ochranu pro okolní obce – Korno, Měňany a Nesvačily.

 

Složení zásahové jednotky

Jméno a příjmení funkce kurzy
Jiří Hrách velitel jednotky NDT / pilař
Petr Lebeda st. zástupce velitele jedn. NDT/ pilař
Jaroslav Pecánek zástupce velitele jedn. / strojník NDT / pilař
Lukáš Münzberger velitel družstva / strojník NDT/ pilař
Lukáš Harnoch velitel družstva / strojník NDT/ pilař
Michal Lis velitel družstva / strojník
Vít Gruncl strojník pilař
Petr Majtán strojník NDT
Martin Malán strojník NDT
Karel Eberlein hasič NDT
Martin Pecánek hasič NDT
Petr Harnoch hasič NDT
Ladislav Artl ml. hasič NDT
Petr Lebeda ml. hasič

Se všemi členy jednotky je řádně sepsána dohoda o členství v jednotce SDH Liteň.

NDT – nositel dýchací techniky

Poplachový plán JSDH Liteň

Poplachový plán JSDH Liteň