Jednotku sboru dobrovolných hasičů Liteň zřizuje městys Liteň. Jednotka spadá do kategorie JPO III/1, tzn., že zabezpečuje výjezd jednoho požárního družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu. V naprosté většině případů však vyjíždí liteňská jednotka do 5 minut od vyhlášení poplachu.

Svolání jednotky probíhá pomocí sirény a současného rozeslání upozorňující SMS pomocí systému Kanga+.

Jednotka také zajišťuje požární ochranu pro okolní obce – Korno, Měňany a Nesvačily.

Seznam zásahů v roce 2017

datum událost typ události stupeň poplachu
1. 2. 1. 2017 Požár popelnice s odpadem na Halounech požár I.
2. 27. 2. 2017 Požár travního porostu(Korno-Tobolka) požár I.
3. 5. 3. 2017 Planý poplach – pálení (Korno-Tobolka) požár I.
4. 17. 3. 2017 Požár louky ve Svinařích požár I.
5. 1. 4. 2017 Požár kůlny a dřeva v Hlásné Třebani požár I.
6. 14. 4. 2017 K požáru v Nesvačilech přijeli i hasiči z Prahy požár I.
7. 19. 5. 2017 Planý poplach – pálení kartonových krabic v Litni požár I.
8. 12. 6. 2017 Odstranění větve ze silnice Liteň-Měňany technická pomoc I.
9. 19. 6. 2017 Požár travního porostu u cyklostezky v Srbsku požár I.
10. 20. 6. 2017 Požár lesa u Skuhrova požár I.
11. 1. 7. 2017 Zatopený sklep v Řevnicích technická pomoc I.
12. 1. 7. 2017 Čerpání v Černošicích technická pomoc I.
13. 15. 7. 2017 Planý poplach – nenahlášené pálení požár I.
14. 20. 7. 2017 Odstranění nebezpečných starých stromů technická pomoc I.
15. 24. 7. 2017 Technická pomoc-požár spadlý drát VN na pole požár I.
16. 10. 8. 2017 Požár posekané louky u Koněprus požár I.
17. 29. 8. 2017 Odstranění nakloněného stromu u silnice technická pomoc I.
18. 7. 9. 2017 Technická pomoc – únik plynu v Nesvačilích technická pomoc I.
19. 11. 9. 2017 Odstranění bodavého hmyzu technická pomoc I.
20. 16. 9. 2017 Požár mouru v kotelně RD v Leči požár I.
21. 16. 9. 2017 Technická pomoc – transport pacienta technická pomoc I.
22. 2. 10. 2017 Strom přes cestu v nepřehledné zatáčce technická pomoc I.
23. 3. 10. 2017 Požár garáže v Zadní Třebani požár I.
24. 5. 10. 2017 Spadlý strom na pozemní komunikaci technická pomoc I.
25. 6. 10. 2017 Požár odpadkového koše v Litni na nádraží požár I.
26. 8. 10. 2017 Požár chaty v Hatích požár I.

 

Složení zásahové jednotky

Jméno a příjmení funkce kurzy
Jiří Hrách velitel jednotky NDT / pilař
Petr Lebeda st. zástupce velitele jedn. NDT/ pilař
Jaroslav Pecánek zástupce velitele jedn. / strojník NDT / pilař
Lukáš Münzberger velitel družstva / strojník NDT/ pilař
Lukáš Harnoch velitel družstva / strojník NDT/ pilař
Michal Lis velitel družstva / strojník
Vít Gruncl strojník pilař
Petr Majtán strojník NDT
Martin Malán strojník NDT
Karel Eberlein hasič NDT
Martin Pecánek hasič NDT
Petr Harnoch hasič NDT
Ladislav Artl ml. hasič NDT
Petr Lebeda ml. hasič

Se všemi členy jednotky je řádně sepsána dohoda o členství v jednotce SDH Liteň.

NDT – nositel dýchací techniky

Poplachový plán JSDH Liteň

Poplachový plán JSDH Liteň