Seznam zásahů v roce 2016

datum událost typ události stupeň poplachu
1. 29. 2. 2016 Odstranění stromů z kolejí na trati Liteň – Zadní Třebaň technická pomoc I.
2. 1. 3. 2016 Odstranění popadaných stromů v Bělči technická pomoc I.
3. 1. 3. 2016 Odstranění popadaných stromů v Leči technická pomoc I.
4. 10. 3. 2016 Zakouřená kotelna rodinného domu v Bykoši požár I.
5. 11. 3. 2016 Odstranění provozních kapalin z komunikace po dopravní nehodě technická pomoc I.
6. 14. 3. 2016 Požár sazí v komíně – Nesvačily požár I.
7. 16. 4. 2016 Kácení nakloněných stromů v Bělči technická pomoc I.
8. 26. 4. 2016 Kácení zbylých nakloněných stromů v Bělči technická pomoc I.
9. 2. 5. 2016 Rozsypaná dlažba na silnici z Měňan do Tobolky technická pomoc I.
10. 14. 5. 2016 Požár zbytků chaty v Zadní Třebani požár I.
11. 10. 7. 2016 Výbuch tlakové lahve v rodinném domě v Podbrdech technická pomoc I.
12. 17. 8. 2016 Planý poplach – požár v Nesvačilech požár – planý poplach I.
13. 19. 8. 2016 Požár chaty na Rovinech v Hlásné Třebani požár I.
14. 28. 8. 2016 Požár chaty v Bělči požár I.
15. 30. 8. 2016 Odstranění ulomených větví v Litni technická pomoc I.
16. 1. 9. 2016 Požár balíků slámy a suché trávy v Karlštejně požár I.
17. 5. 9. 2016 Likvidace sršního hnízda technická pomoc I.
18. 11. 9. 2016 Požár osobního automobilu v Litni požár I.
19. 17. 9. 2016 Planý poplach – požár v hospodářském areálu v Hatích požár I.
20. 23. 9. 2016 Požár stohu na Vižině požár I.