02. Květen 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze, soutěž, školení a cvičení · Rubrika: Činnost jednotky, Činnost sboru, Jednotka, Požární sport, Sbor

Na okrskové soutěži obsadili liteňští hasiči druhá místa. Soutěž proběhla 27. 4. v Drahlovicích. Zúčastnilo se družstvo mužů i žen.

Několik členů jednotky a minihasiči z dětského kroužku se zase podívali k profesionálním hasičům na Dobříš, kde jim předvedli svoji techniku a vybavení, včetně vozidla ZZS, které má stanoviště v prostorách hasičské stanice.

Hasiči, velitelé i strojníci absolvovali všechna potřebná školení ve spolupráci s HZS, která jsou pro jejich funkce v jednotce SDH Liteň nutná.

Koncem března došlo i na prověření celé jednotky, které byl v podvečer vyhlášen požární poplach, o kterém předem nikdo nevěděl. Velitel využil klubovnu v Bělči, v které se nacházelo několik figurantů a tlaková lahev. Po prověření a provedení zásahu proběhlo vyhodnocení celého cvičení.

Hasiči předvedli svoji techniku i v liteňské mateřské škole, kde si ji děti prohlédli a zastříkali si s hasiči z proudnic. Živější byla návštěva hasičů v mateřské škole v Zadní Třebani. Zde ve spolupráci s paní ředitelkou a místní hasičskou jednotkou hasiči zakouřili část školy a proběhla evakuace dětí a personálu. Hasiči zde cvičili zásah v dýchací technice, vyhledávali pohřešované osoby, které se jim po chvilce podařilo nalézt, včetně simulovaného ohniska. Poté se hasiči v zakouřených prostorách vystřídali a než se prostory školy odvětraly, děti si mezitím mohli opět zastříkat z proudnic a prohlédnout techniku.

Jiří Hrách
SDH Liteň

Komentáře nejsou povoleny.