19. Leden 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový dopravní automobil MAN TGE 3.180 · Rubrika: Činnost jednotky, Činnost sboru, Jednotka, Sbor

Je tomu už rok a tři čtvrtě, co byla zastupitelstvem městyse Liteň schválena další reorganizace vozového parku JSDH Liteň.  Modernizace hasičského dopravního automobilu a podání žádosti o první dotaci z Ministerstva vnitra ve spolupráci s GŘ HZS ČR. Začátky naštěstí nebyly tak náročné, jako tomu bylo u pravidel IROPu, z kterého jsme čerpali finance na novou cisternu TATRU 815/7, ale včasné a správné podání žádosti se nám podařilo a Tatra už nám parkuje skoro 2 roky v garáži. 

Následně jsme jen čekali, než projde žádost na DA hodnocením. Na podzim roku 2017 bylo rozhodnuto. Získali jsme prvních 450 000 Kč od MV. Následovalo podání žádosti o další finanční prostředky a to Středočeský kraj a nadaci Agrofert. Spoluúčast schválil i náš spolek SDH Liteň na prosincové valné hromadě, kde schválil částku 50 000Kč. V květnu 2018 nám Středočeský kraj potvrdil celou dotaci 300 000Kč. To už se rozbíhaly práce na poptávkovém řízení, abychom sehnali dodavatele, který nám vozidlo dodá do konce roku. Ještě ke konci roku 2018 přišla dobrá zpráva z nadace Agrofert. Nadace nám schválila celých 100 000¨Kč. Zbylou částku 348 477 Kč doplatil městys Liteň.

Ve výběrovém řízení uspěla firma Progres servis Sibřina s.r.o. . Ta nám nabídla vozidlo MAN TGE 3.180 za 1 248 477 Kč včetně DPH. Dle získaných informací je to jedno z prvních hasičských vozidle MAN TGE v ČR. Naše vozidlo splnilo technické podmínky TUPO. Naše jednotka si dodala jen vlastní vysílačky, vozidlovou Motorolu GM 360 a ruční HYT TC 700. Další vybavení v základní kategorii dopravního automobilu L1Z bylo součástí zakázky. Vozidlo bylo dodáno s devíti sedadly, odnímatelnou dělitelnou překážkou od nákladového prostoru, oranžovou světelnou alejí, střešním nosičem, tažným zařízením, práškovým a sněhovým hasicím přístrojem, zdravotnickým batohem, vyprošťovacím nástrojem Hooligan, vytyčovací páskou, zdravotnickými rukavicemi, dvěma rozbíječi oken s řezáky pásů, požárním nákladním přívěsem s plachtou, výjezdovým tabletem Lenovo, do kterého bude nahrána licence Rescue navigátor, dvěma svítilnami Survivor LED atex do výbušného prostředí, nezávislým topením o výkonu 4 Kw, kovovým krytem motoru, klimatizací, dvěma posuvnými dveřmi, zatmavenými okny atd. Máme i nejsilnější motor, který je do vozidla dodáván. Má výkon 130 Kw, což je asi 180 koní a plní Euro 6.

Navíc bude doplněno odnímatelným příslušenstvím: Lepším střešním nosičem, držákem žebříků, hliníkovou bednou, regálem, který bude součástí dělící příčky, aniž by se překročil vyhraněný prostor pro určená zavazadla, nebo celková váha vozidla. Na toto vybavení navíc přispěli zastupitelé další částkou 80 000 Kč a SDH Liteň dalšími 40 000 Kč.

Nové vozidlo nahradí 2 zastaralá a často poruchová. Avia je stará 42 let a VW transporter 27 let. O jejich prodej se ještě sníží spoluúčast městyse Liteň.

Nové vozidlo bude moci řídit i osoba s řidičským oprávněním skupiny B, do 3,5 tuny.

Po převzetí vozidla v prosinci 2018 následovala administrace přihlášení vozidla, zařazení do systému IZS a kondiční jízdy s výcvikem. Nyní je vše připraveno a hasiči budou moci brzy s automobilem vyrazit na jeho první výjezd. Přestože by si všichni přáli, aby bylo zásahů co nejméně, není tomu tak. Jen v roce 2018 zasahovala jednotka u 35 událostí. Byly to větší i menší události. S tímto vozidlem můžeme pomoci i na úseku ochrany obyvatelstva, při evakuaci, při přepravě na požární sport, asistenci při výchově hasičského dětského kroužku, ukázkách ve školských zařízeních a jiných kulturních akcí v rámci propagace hasičstva a požární ochrany.

Díky velkému nákladovému prostoru, který je oddělen přepážkou uveze další potřebné vybavení na drobnější zásahy. Tak aby plnohodnotně nahradil zastaralou Avii A30 DVS 12. Ve vozidle již nebude požární stříkačka PS12. Přesto bude ve vozidle dostatek vybavení, tak abychom nepřesáhli povolenou hmotnost.

Proto je součástí automobilu i požární nákladní přívěs s plachtou, který dokáže přepravit PS 12 s příslušenstvím, nebo jiný materiál, který bude v danou situaci vyžadován.

Je to pro nás velký úspěch a budeme se snažit o vozidlo co nejlépe pečovat a zajistit tak jeho dlouhou životnost. Náš cíl modernizace vozového parku trval mnoho let, ale zdárně jsme ho dotáhli do konce. Stejně tak izolační dýchací přístroje, svolávací systém, zkrášlit a modernizovat interiér i exteriér hasičárny atd… Na tomto rozvoji se podíleli i další členové SDH Liteň, kteří nejsou v jednotce, ale pracovali rovněž zdarma ve prospěch modernizace a společnosti.

Přestože jsme poslední dobou pořídili 2 nová vozidla, je třeba zdůraznit, že spoluúčast obce byla v poměru k možnostem dotací nejvhodnější za poslední roky. Rád bych k této částce na dofinancování zmínil i uchráněné hodnoty. Jednotka se podílela na mnoha událostech, kde pomáhala odstraňovat překážky, ochraňovat majetek, hasila požáry, pomáhala lidem. Tato částka by několikanásobně převýšila náklady na činnost jednotky. Proto jsme rádi za podporu městyse, že jednorázově navýšila dofinancování dotací na obnovu cisterny a dopravního automobilu. Stejně tak poskytovatelům dotací.

Všem, kteří podpořili naší jednotku, nebo náš sbor, moc děkuji. Stejně tak za odvedenou práci našich hasičů, bez jejichž odhodlání a nasazení by nebylo možné naší liteňskou hasičinu s radostí vykonávat. Věřím, že si nadšení a chuť udrží i přes uspěchanou dnešní dobu. Naším cílem není jen přihlížet, kritizovat, nebo nečinně sedět, ale něco dokázat a pomáhat bližnímu svému, jak je napsáno i na našem praporu SDH Liteň.  Děkuji zastupitelům, všem starostům, kteří se na modernizaci cisterny a dopravního automobilu podíleli, našim hasičským kolegům z řad dobrovolných, tak profesionálních hasičů, s kterými spolupracujeme.

Jiří Hrách
Velitel SDH, JSDH Liteň

IMG_20181221_103214

Komentáře nejsou povoleny.