10. Únor 2020 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Větrná bouře Sabine 10. 2. 2020 · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Během větrné bouře Sabine byl vyhlášen poplach liteňské jednotce celkem čtyřikrát. Během většiny výjezdů bylo řešeno několik událostí.

Výjezd 06:46 hod.:

Událost 1: 
Strom přes půl silnice za Kornem směr Tobolka – rozřezání Husqvarna + úklid vozovky + řízení dopravy.
Událost 2: 
Silná větev před obcí Tobolka, pilou zkrácena a ručně odstraněno.
Událost 3: 
Na konci Tobolky směr Měňany utržený plaňkový plot zasahující přes vozovku, ruční odstranění + zajištění zbylých kusů plotu proti pohybu.
Událost 4: 
Liteň-Vlence zasahující větve do komunikace. Pilou rozřezáno a poté ruční odstranění mimo komunikaci, úklid vozovky.
Poté návrat na základnu.

Výjezd 07:55 hod.:

Událost 1:
Jednotka odstranila strom před obcí Vinařice. U odbočky na místní střelnici. A několik větvi v okolí , které zasahovali na pozemní komunikaci.

Událost 2:
Dále jednotka dostala informaci o dalším stromě směrem ke Všeradicím, proto pokračovala dále. Strom rovněž odstranila pomocí pily a uklidila vozovku. Poté se vrátila zpět na základnu.

Výjezd 16:18 hod.:

Událost 1:
Na místě se nacházel vzrostlý smrk, který se vyvrátil a spadl na část chaty. Jednotka část stromu a větví odřezala. Po konzultaci s KOPIS a majitelem přijel na místo pan L. L. se zemědělským manipulátorem.
Ten byl využit na přizvednutí stromu, aby se dále neposunul po střeše chaty a nezpůsobil další větší škody. Hasiči strom postupně rozřezali a odstranili. Hasič na střeše byl jištěn za hasičský polohovací pás. Během zásahu nedošlo k žádnému zranění. Zakrytí střechy si po domluvě zajistil majitel už sám.
Poté se JSDH Liteň vrátila zpět na základnu. Během zásahu se na místo události dostavila ještě JSDH Drahlovice s vozidlem ARO v počtu 1+2, která asistovala liteňské jednotce.
Událost 2:
Jednotka odstranila strom a několik silných větví, mezi Hodyní a Hatěmi.

Výjezd 16:18 hod.:

Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k odstranění stromu za obcí Měňany. Pomocí pily strom rozřezala a odstranila mimo komunikaci. Cestou odstranila i několik menších větví, které zasahovaly do vozovky.

Komentáře nejsou povoleny.