14. Leden 2020 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kráva uvízla ve žlabu · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Jednotce byl brzy ráno ohlášen výjezd do obce Korno na vyproštění krávy ze žlabu. Po příjezdu na místo události, jsme po průzkumu vlastními silami krávu vytáhli přes betonový žlab, ve kterém byla kráva zaseklá několik hodin. Majitel se ještě předtím snažil krávu  všemi silami vyprostit, ale bez úspěchu. Po příjezdu jednotky HZS PS Řevnice byla ležící kráva předána majiteli s tím, že se o ní dál sám postará.

05. Leden 2020 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár plastových kontejnerů za liteňským kinem · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Po příjezdu k místu události jednotka provedla průzkum a začala hasit jedním vysokotlakým proudem. Hořely plastové kontejnery na tříděný odpad (papír). Okolní kontejnery hasiči odsunuli dále od požáru, aby se nepoškodily. Poté hasiči ohlásili lokalizaci na operační středisko. Po příjezdu HZS PS Řevnice probíhalo dohašování, kontrola termokamerou a fotodokumentace. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Čtěte dále »

02. Leden 2020 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Planý poplach – hlášen požár drážního domku · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Jednotka vyjela směr Karlštejn, velitel rozhodl i o výjezdu DA s dalšími hasiči. Po upřesnění místa události změnila trasu přes obce Korno a Tetín, aby se dostala až k místu události. Požár byl upřesněn v obci Srbsko v blízkosti železniční tratě, která je na pravém toku řeky Berounky. Po příjezdu již na místě HZS PS Beroun s CAS 15 a VEA Ford z HZS PS Řevnice.
Po průzkumu zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení větví. Velitel zásahu poté poslal jednotky zpět na své základny.

05. Prosinec 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár rodinného domu ve Měňanech · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Jednotka přijela k místu události jako první. Z východního okna již šlehaly plameny a stoupal černý kouř. Velitel provedl průzkum, vypnul jističem na domu elektřinu pro celý RD s dvěma bytovými jednotkami. Poté bylo zahájeno hašení oknem jedním C proudem, aby se oheň nerozšířil na krov a do dalších místností.

Po příjezdu další jednotky HZS Beroun a po přípravě vysokotlakého proudu bylo hašení C ukončeno. Hašení bylo poté prováděno vnitřkem budovy v dýchací technice. Zároveň bylo zprovozněno přetlakové odvětrávání. Po odvětrání a dohašení zbylých ohnisek hasiči odstranili ve spolupráci s vyšetřovateli menší část ohořelých věcí z místností oknem ven.

Čtěte dále »

11. Listopad 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spadlý strom přes silnici u Vlencí · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Velitel jednotky obdržel od místního občana zprávu o padlém stromu přes komunikaci v obci Liteň – Dolní Vlence (silnice č. 11615). Událost byla poté jednotkou telefonicky ohlášena na KOPIS Kladno. Jednotka vyjela ihned po ohlášení vozidlem DA L1Z MAN (HBE 142) v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná padlou jabloň, která se rozlomila v kmenu a korunou zasahovala do poloviny komunikace. Jednotka provedla rozřezání stromu pomocí motorové pily, odstranění větví z komunikace a úklid vozovky. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Čtěte dále »

25. Říjen 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhledávání dezorientovaného cizince · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Velitel rozhodl o výjezdu obou vozidel po dohodě s operačním střediskem, a to pro lepší možnost vyhledávání osoby. Nevědělo se, kde je přesné místo události. Operační středisko bylo liteňským velitelem dále informováno, že mezi hasiči je i člen, který mluví plynule německy. Volající byl z Německa a nevěděl kde se přesně nachází.
Po příjezdu bylo nalezeno vozidlo i cizinec, který byl od něj asi 100 m. Do péče si ho následně převzala posádka ZZS, probíhalo zároveň zjišťování co se vlastně stalo. Na začátku tlumočil náš člen. Který informoval, že k nehodě nedošlo, ale cizinci došla nafta a nikdo z projíždějících vozidel nechtěl zastavit.
Poté hasiči zametli silnici od střepů z rozbité lahve. Po odstranění vozidla ze silnice na přilehlé parkoviště a předání PČR se jednotky vrátili zpět na základny.

Čtěte dále »

15. Září 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár chaty v Zadní Třebani · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Po příjezdu k místu události jsme se na pokyn velitele zásahu napojili C hadicemi na rozdělovač a připravili třetí útočný proud. Hasiči na začátku zásahu pracovali v dýchací technice, prováděli hašení a rozebírání střešních konstrukci k dohašování skrytých ohnisek. Liteňská Tatra se jednou doplnila u hydrantu a poté ještě doplnila 4000 l do řevnické cisterny.

Čtěte dále »