03. Říjen 2017 · Comments Off on Požár garáže v Zadní Třebani · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Jednotka přijela k místu události za HZS Řevnice. Na pokyn velitele zásahu dva hasiči v dýchací technice vystřídali profesionální hasiče na jednom C proudu ze strany od zahrady. Hořela garáž s dřevěným přístavkem. Uvnitř byly dva automobily a jiné vybavení, které bylo zcela zničeno. Hasiči nalezli a vynesli jednu 2kg propanbutanovou lahev. Čtěte dále »

02. Říjen 2017 · Comments Off on Strom přes cestu v nepřehledné zatáčce (Korno-Tobolka) · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Jednotka po příjezdu k místu události začala řídit dopravu, po dobu řezání s motorovou pilou byla doprava na silnici zastavena. Po odstranění rozřezaného stromu a větví se jednotka vrátila zpět na základnu. Jednalo se o starou jabloň, se ztrouchnivělým kmenem. K pádu stromu došlo pravděpodobně díky zemědělské technice, která obdělávala přilehlé pole a o strom lehce zavadila. Čtěte dále »

Pacient se nacházel v Císařské rokli mezi obcemi Korno a Srbsko. Od operačního střediska jsme dostali informaci, že byla povolána JSDH Tetín a Karlštejn do obce Srbsko. Naše JSDH se proto rozhodla sejít roklí ze strany od Korna. Jednotka dostihla ostatní hasiče s pacientem až ke konci údolí. Poté, co hasiči HZS PS Beroun předali pacienta záchranné službě, se jednotka vrátila zpět na základnu. Z důvodu lepší průchodnosti terénem vyjela jednotka vozidlem VW Transporter.

Čtěte dále »

16. Září 2017 · Comments Off on Požár mouru v kotelně RD v Leči · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Při příjezdu JSDH Liteň byl připraven vysokotlaký proud a proveden průzkum. Na pokyn velitele zásahu hasiči začali vynášet horké a doutnající uhlí s mourem. To se venku prolévalo a dohašovalo vodou. Hasiči ve sklepě zasahovali v dýchací technice. Při vyndavání kýblů s uhlím oknem ze suterénu, používali hasiči respirátory. Po vynošení téměř tří tun materiálu a prohlídkou thermokamerou se jednotka vrátila zpět na základnu.

Čtěte dále »

11. Září 2017 · Comments Off on Odstranění bodavého hmyzu · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Majitelé požádali o pomoc místní JSDH Liteň. Při pootevřeném okně i na jiné straně domu, jim sršně zalétávaly do bytu. Majitel se strachoval o bezpečnost dětí. Po domluvě s KOPIS jsme vyjeli hnízdo odstranit. Jednotka provedla odstranění jednoho hnízda sršňů, které bylo z části na fasádě a z části schované pod trámem RD asi v pěti metrech nad zemí. Hasiči použili nastavovací žebříky a pomocí vysavače na bodavý hmyz a chemie hnízdo zlikvidovali.
Čtěte dále »

07. Září 2017 · Comments Off on Technická pomoc – únik plynu v Nesvačilích · Rubrika: Jednotka, Zásahy

V době příjezdu jednotky SDH Liteň, bylo plynové potrubí přiškrceno. Jednotka vyčkala na pokyn velitele zásahu HZS PS Řevnice do příjezdu technika plynové pohotovosti. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.

Čtěte dále »

Jednotka provedla pokácení jednoho vzrostlého suchého stromu, který se při posledních bouřkách mírně naklonil a nacházel se několik metrů od silnice. V době kácení byla sinice uzavřena v obou směrech. Strom byl napaden kůrovcem a správcem lesa určen k odstranění. Nacházel se na pozemku zřizovatele JSDH Liteň. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Čtěte dále »