14. Červenec 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár pole u Všeradic · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Liteňská jednotka dorazila na místo požáru pole mezi obcemi Všeradice a Bykoš jako první. Hořela plocha posekaného pole o rozloze cca 200 x 200 metrů. Na ploše se nacházela suchá tráva a hořící balíky sena. Situaci ztěžoval vítr.

Čtěte dále »

16. Červen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Planý poplach – nehoda vzdušného balonu · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Liteňská jednotka vyjela k nahlášenému pádu vzdušného balonu, který měl viset na stromě. Při příjezdu k místu události již velitel zásahu oznámil, že se mají jednotky vrátit zpět na základny. Balon bezpečně přistál na poli.

Čtěte dále »

09. Červen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár pole a zalesněné stráně v Srbsku · Rubrika: Jednotka, Nezařazené, Zásahy

Jednotka po příjezdu převzala jeden D proud a další si natáhla ze svého vozidla. Celkem spotřebováno 3000 litrů vody na dva D proudy. Dalších 6000 litrů bylo před odjezdem využito do asanační lišty, z které se prolilo i okolí požáru na louce. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Čtěte dále »

01. Červen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár lesa v Karlštejně · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Liteňská jednotka vyjela v počtu 1+3 k nahlášenému požáru lesa v Karlštejně. Místo požáru nebylo dostupné pro těžkou techniku – nacházelo se v nepřístupném terénu na u žluté turistické stezky vedoucí od Dubu sedmi bratří k lomu Malá Amerika. S liteňskou Tatrou jsme zvolili příjezd ze západu od Dubu sedmi bratří.

Čtěte dále »

02. Květen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár trávy za Litní · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Těsně před dvanáctou hodinou se Litní rozeznělo houkání sirény. Touto dobou je to jev zcela běžný, jelikož každou první středu k měsíci probíhá zkouška sirén. Tentokrát se ale jednalo o vyhlášení požárního poplachu. Liteňská jednotka vyjela k nahlášenému požáru trávy za Litní, směrem na Měňany. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár posekané trávy a dalšího bioodpadu, který byl navezen do křoví u cesty do Obory. K likvidaci požáru jsme z naší Tatry nasadili jeden vysokotlaký proud a za současného rozhrabávání hořící haldy trávy jsme dostali požár rychle pod kontrolu. 

Čtěte dále »

21. Duben 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Únik oleje na vozovku · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Velitel liteňské jednotky byl telefonicky požádán o pomoc, kvůli úniku oleje na pozemní komunikaci o délce asi 20 m v obci Korno (směrem na Tobolku). Jednalo se o poruchu vozidla z kterého vytekla všechna olejová náplň. Velitel předal informaci telefonicky na operační středisko. Na místo byla vyslána naše jednotka s vozidlem Avia A30 a policie.
Po příjezdu k místu události provedla jednotka posyp sorbentem Absodan plus. Poté se vrátila zpět na základnu. Olejová skvrna o délce 25 m zůstala jen na pozemní komunikaci a o půdy se olej nedostal.

Čtěte dále »

07. Duben 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár v přírodní rezervaci v Karlštejně · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Jednotka vyjela s vozidlem T815/7 CAS30 v počtu 1+3. Další hasiči vyčkávali na své základně v pohotovosti. Jednotky se snažily najít přesné místo události, které však bylo pro automobilovou techniku nepřístupné. Z tohoto důvodu byla k zásahu povolána čtyřkolka Arctic Cat s hasícím zařízením ze stanice Beroun. Po lokalizaci požáru dostaly jednotky pokyn k návratu na své základny. Čtěte dále »