23. Červenec 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár trávy za Litní · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Velitel liteňské jednotky byl telefonicky informován občanem Litně o požáru trávy, který zpozoroval na poli za Litní. Velitel předal informaci na operační středisko, které vyhlásilo poplach.

Čtěte dále »

14. Červenec 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár pole u Všeradic · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Liteňská jednotka dorazila na místo požáru pole mezi obcemi Všeradice a Bykoš jako první. Hořela plocha posekaného pole o rozloze cca 200 x 200 metrů. Na ploše se nacházela suchá tráva a hořící balíky sena. Situaci ztěžoval vítr.

Čtěte dále »

16. Červen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Planý poplach – nehoda vzdušného balonu · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Liteňská jednotka vyjela k nahlášenému pádu vzdušného balonu, který měl viset na stromě. Při příjezdu k místu události již velitel zásahu oznámil, že se mají jednotky vrátit zpět na základny. Balon bezpečně přistál na poli.

Čtěte dále »

09. Červen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár pole a zalesněné stráně v Srbsku · Rubrika: Jednotka, Nezařazené, Zásahy

Jednotka po příjezdu převzala jeden D proud a další si natáhla ze svého vozidla. Celkem spotřebováno 3000 litrů vody na dva D proudy. Dalších 6000 litrů bylo před odjezdem využito do asanační lišty, z které se prolilo i okolí požáru na louce. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Čtěte dále »

01. Červen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár lesa v Karlštejně · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Liteňská jednotka vyjela v počtu 1+3 k nahlášenému požáru lesa v Karlštejně. Místo požáru nebylo dostupné pro těžkou techniku – nacházelo se v nepřístupném terénu na u žluté turistické stezky vedoucí od Dubu sedmi bratří k lomu Malá Amerika. S liteňskou Tatrou jsme zvolili příjezd ze západu od Dubu sedmi bratří.

Čtěte dále »

06. Květen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Okrsková soutěž a pálení čarodějnic · Rubrika: Činnost sboru, Požární sport, Sbor

Liteňským hasičům se okrsková soutěž opět vydařila – muži i ženy skončili na prvních místech

Poslední dubnovou sobotu 28. 4. 2018 se v Drahlovicích uskutečnilo první okrskové kolo požárního sportu. Muži i ženy obsadili v požárním útoku první místa.

Čtěte dále »

02. Květen 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požár trávy za Litní · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Těsně před dvanáctou hodinou se Litní rozeznělo houkání sirény. Touto dobou je to jev zcela běžný, jelikož každou první středu k měsíci probíhá zkouška sirén. Tentokrát se ale jednalo o vyhlášení požárního poplachu. Liteňská jednotka vyjela k nahlášenému požáru trávy za Litní, směrem na Měňany. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár posekané trávy a dalšího bioodpadu, který byl navezen do křoví u cesty do Obory. K likvidaci požáru jsme z naší Tatry nasadili jeden vysokotlaký proud a za současného rozhrabávání hořící haldy trávy jsme dostali požár rychle pod kontrolu. 

Čtěte dále »