23. Září 2016 · Comments Off on Požár stohu na Vižině · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Po příjezdu k místu události, jsme na pokyn velitele zásahu připravili vidle a kopáče, s kterými se rozhrabávala hořící sláma. Následně jsme vystřídali na jednom proudu zasahující hasiče, kde jsme převážně ochlazovali lžíci a přední část traktoru, který zajistil předěl stohu, aby se požár dál nešířil. Po předělu se převozila část prohořelé části stohu do větší vzdálenosti, aby se požár nerozšířil na dále.

Čtěte dále »

11. Září 2016 · Comments Off on Požár osobního automobilu v Litni · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Liteňští hasiči přiváželi v neděli před polednem k hasičárně vybavení, když právě v její blízkosti zastavilo kouřící osobní vozidlo Škoda Felicia a z podvozku vyšlehly plameny. Strojník ihned vyjel s Tatrou a hasiči začali hasit.

Čtěte dále »

05. Září 2016 · Comments Off on Likvidace sršního hnízda · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Na žádost zřizovatele JSDH Liteň, jsme po domluvě s operačním střediskem zajistili likvidaci sršního hnízda. Majitelka objektu je seniorka, která žije sama a je silně alergická. Na toaletu musí chodit přes dvorek. V době oznámení se nacházela u sousedů a bála se jít domů. Hasiči zasahovali v ochranném obleku proti bodavému hmyzu. Hnízdo o průměru asi 60 cm bylo zlikvidováno. Čtěte dále »

01. Září 2016 · Comments Off on Požár balíků slámy a suché trávy v Karlštejně · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Jednotka přijela k místu zásahu ihned za JSDH Karlštejn. Pomocí vidlí a kopáče se začaly rozebírat hořící balíky, aby se mohly dohasit. Po prolití hořící trávy o rozloze 10 x 10m a dvou balíků slámy se jednotka vrátila zpět na základnu. Čtěte dále »

30. Srpen 2016 · Comments Off on Odstranění ulomených větví v Litni · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Na základě upozornění zastupitel městyse Liteň, pana Ing Jiřího Vodičky, provedla JSDH Liteň pomocí výškové techniky odstranění ulomené a zavěšené větve. V parku těchto větví bylo nalezeno více, proto byly všechny odříznuty a odstraněny, aby nedošlo k jejich pádu. Jednalo se o veřejné prostranství před základní školou. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Čtěte dále »

Žádost o finanční prostředky na nákup nové velkoobjemové hasičské cisterny prošla veškerou kontrolou a veškerým hodnocením a byla zařazena mezi úspěšné žadatele. Městys Liteň získá dostatek financí na nákup zcela nové cisterny (85 % fondy EU, 5 % státní rozpočet ČR a 10 % rozpočet městyse Liteň). Největší pravděpodobností je, že získáme vozidlo Tatra 815/7 CAS 30 v provedení 6×6, které uveze 9000 l vody, 540 l pěnidla, čtyřčlennou posádku a předepsanou požární a zásahovou výbavu, včetně nového plovoucího čerpadla, žebříků, vysílaček, hadic, lanového navijáku, asanační lišty, lafetové proudnice, vysokotlakého čerpadla s proudnicí, atd. Čtěte dále »

28. Srpen 2016 · Comments Off on Požár chaty v Bělči · Rubrika: Jednotka, Zásahy

Jednotka vyjela v počtu 10 hasičů. Hasiči se v dýchací technice napojili s jedním C proudem na rozdělovač, který připravili profesionální hasiči z Řevnic a udělali obchvat kolem chaty, kde začal hořet travní porost. Poté se hasiči stáhli na východní stranu, kde pokračovali v samotném hašení chaty.  Čtěte dále »