10. Září 2016 · Comments Off on Loučení s létem 2016 · Rubrika: Činnost jednotky, Činnost sboru, Jednotka, Sbor

V sobotu 10. září se uskutečnil další roční již tradiční akce Loučení s létem. Slavnostní zahájení akce začalo ve 14 hodin. Byli přivítáni všichni hosté včetně senátora Jiřího Oberfalzera, který převzal záštitu nad letošním ročníkem akce.

Čtěte dále »

Žádost o finanční prostředky na nákup nové velkoobjemové hasičské cisterny prošla veškerou kontrolou a veškerým hodnocením a byla zařazena mezi úspěšné žadatele. Městys Liteň získá dostatek financí na nákup zcela nové cisterny (85 % fondy EU, 5 % státní rozpočet ČR a 10 % rozpočet městyse Liteň). Největší pravděpodobností je, že získáme vozidlo Tatra 815/7 CAS 30 v provedení 6×6, které uveze 9000 l vody, 540 l pěnidla, čtyřčlennou posádku a předepsanou požární a zásahovou výbavu, včetně nového plovoucího čerpadla, žebříků, vysílaček, hadic, lanového navijáku, asanační lišty, lafetové proudnice, vysokotlakého čerpadla s proudnicí, atd. Čtěte dále »

23. Leden 2016 · Comments Off on Výroční valná hromada a ples liteňských dobrovolných hasičů · Rubrika: Činnost jednotky, Činnost sboru, Jednotka, Požární sport, Sbor

V sobotu 23. ledna 2016 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Liteň výroční valnou hromadu, kde byla zhodnocena kulturní, sportovní a zásahová činnost za uplynulý rok. Jedním z hlavních bodů programu bylo i ocenění členů sboru. Nejvýznamnější ocenění, medaili sv. Floriana, obdržel Josef Münzberger za celoživotní práci pro liteňský sbor a bezmála třicetileté působení u profesionálních hasičů v Řevnicích.

Čtěte dále »

22. Listopad 2015 · Comments Off on Liteňští hasiči spolupracovali na prvním ročníku SAR-DOG.CZ CUP 2015 · Rubrika: Činnost jednotky, Jednotka

V sobotu 21. listopadu 2015 se v areálu bývalé sladovny na Skuhrově uskutečnil první ročník závodu pro mladé a začínající záchranné psy SAR-DOG.CZ CUP 2015. Při závodě asistovala i naše jednotka. Na místo jsme dorazili s Tatrou a Avií ráno v 9 hodin a postavili zázemí pro figuranty a rozhodčí. Závodníci měli za úkol najít čtyři figuranty na třech stanovištích.

Čtěte dále »

Na žádost starosty městyse Liteň, jsme provedli kácení stromu. Jednalo se o starý strom, který by při poryvu větru mohl poškodit okolní nemovitosti. Na strom bylo vydáno povolení ke kácení. Po průzkumu bylo kácení běžným způsobem a pomocí lezců vyloučeno. Na místo byla proto přistavena montážní plošina MP16, která je v majetku městyse Liteň. Obsluhu a řezání v koši zajistili hasiči Hrách a Lebeda, kteří mají na práci s motorovou pilou a obsluhu MP16 platné osvědčení. Čtěte dále »

Dne 9. října se uskutečnil výcvik jednotek okrsku Liteň v Hlásné Třebani. Liteňská jednotka zajišťovala s Tatrou kyvadlovou dopravu vody od vodního zdroje z Berounky (IFA AS 16) do karlštejnské cisterny (T815 CAS 32). Jednotka měla dále za úkol s požární stříkačkou PS12 zbudovat jedno z přečerpávacích stanovišť hadicového vedení dálkové dopravy vody. Z důvodu poruchy motoru stříkačky jsme místo ní zapojili do vedení přetlakový ventil a dále natáhli stanovený počet hadic. Během cvičení došlo k poruchám na dvou požárních stříkačkách, avšak dodávka vody byla nakonec úspěšná. Plán výcviku si můžete prohlédnout na tomto odkaze:  Vycvik 9. 10. 2015 Čtěte dále »

Jednalo se o předem ohlášené taktické cvičení liteňského okrsku. Cvičení se zúčastnilo 9 hasičů. Z toho čtyři použili IDP Dräger. Při cvičení si hasiči vyzkoušeli i záchranu ze zakouřeného prostoru jedné osoby za použití vyváděcí masky. Avia s PS 12 byla nasazena na stanovišti číslo 5. Tatra byla postavena před vinicí, odkud bylo nataženo 5 hadic B a dva útočné proudy C s kombinovanými proudnicemi. Doplňování bylo prováděno kyvadlově a dálkově hadicovým vedením z řeky Berounky. Po ukončení cvičení a jeho vyhodnocení se jednotka vrátila zpět na základnu.

Další informace naleznete na www.sdh-karlstejn.cz.